Dokumenter vedr. køb-salg


    Nedenunder findes relevante dokumenter vedr. køb-salg af huse:


1: Budget for det kommende år


2: Seneste årsrapport med nøgletal


3: Referat fra seneste generalforsamling